Raats Hairlounge

PRIVACY POLICY

raatshairlounge.be is een website geregistreerd op naam van Petra Raats in België onder het BTW nummer BE0883713748. De hoofdzetel is gelegen te Sint Lenaartsesteenweg 8, 2310 Rijkevorsel, België.Wij zijn commercieel actief op www.raatshairlounge.be. In deze Privacy Policy betekent de verwijzingen naar “u” elke persoon die ons of de website gegevens verstrekt. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Raats Hairlounge hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen enkel maar informatie verzamelen wanneer dat voor ons noodzakelijk en relevant is in de communicatie naar u toe.

De website is vrijblijvend te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen zonder het doorgeven van persoonlijke gegevens. 

Raats Hairlounge verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening  gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

De informatie wordt verzameld met oog op:

– het correct kunnen afhandelen van uw aankopen of bestellingen.

– bezoekers op onze website te identificeren.

– het verstrekken van de door uw gevraagde informatie.

– marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen…)

Cookies

De website kan gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van uw computer bewaard worden. Deze bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om jouw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

De website maakt gebruik van dienst van Google Inc., zijnde Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerde analyses weer te geven (inclusief uw IP-adres). De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google verzonden en opgeslagen.

Uw persoonsgegevens

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Raats Hairlounge, Sint Lenaartsesteenweg 8, 2310 Rijkevorsel, België of via info@raatshairlounge.be.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U  kan op elk ogenblik vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Raats Hairlounge verwijderd worden. U kan zich hiervoor wenden tot info@raatshairlounge.be.

Door de website te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Raats Hairlounge behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

©2018 by Raats Hairlounge.